Služby
Obecný úrad Farská 288/6
956 21 Jacovce
Pondelok: 8.00 - 15.00
Streda: 8.00 - 16.00
Piatok: 8.00 - 11.00
038 / 530 10 82

Vyhľadávanie na stránke

Slovenská pošta


Vedúca pošty: T. Geierová
Tel.: 038/530 11 59

Otváracie hodiny:

Pondelok 

8,00 - 12,00 / 13,00 - 16,00

Utorok 

8,00 - 12,00 / 13,00 - 16,00

Streda 

8,00 - 12,00 / 13,00 - 17,00  

Štvrtok 

8,00 - 12,00 / 13,00 - 16,00

Piatok 

8,00 - 12,00 / 13,00 - 16,00  

 

Ambulcia praktického lekára pre dospelých


Lekár: MUDr. Víglaský Jaroslav
Tel.č.: 038/530 10 73

Ordinačné hodiny:

Pondelok 

7,00 - 12,00 / 12,30 - 14,00

Utorok 

7,00 - 18,00 

Streda 

7,00 - 12,00 / 12,30 - 14,00 

Štvrtok 

7,00 - 18,00  

Piatok 

7,00 - 12,00 / 12,30 - 14,00 Stomatologická ambulancia


Lekár: MDDr. Katarína Tobiášová - Medová 
Tel.: 038/530 10 75

Ordinačné hodiny:

Pondelok 

8,00 - 15,00 

Utorok 

8,00 - 15,00

Streda 

8,00 - 15,00 

Štvrtok 

8,00 - 15,00 

Piatok 

8,00 - 15,00 

 

 

Kaderníctvo ALA


Zodp. vedúca: Alena Štefkovičová
Tel.: 0908 135 149

Hodiny pre verejnosť:

Pondelok 

8,00 - 16,00 

Utorok 

8,00 - 16,00 

Streda 

8,00 - 16,00 

Štvrtok 

8,00 - 16,00 

Piatok 

8,00 - 16,00 

Sobota 

objednávky 

 

Krajčírske služby


Úprava odevov, Májová 103 
956 21 Jacovce

Marta Mojžišová
tel. číslo : 0911 153 527
956 21 Tesáre 253

Otváracie hodiny:

Pondelok 

7,30 - 15,00 

Utorok 

7,30 - 16,30 

Streda 

zatvorené 

Štvrtok 

7,30 - 15,00 

Piatok 

7,30 - 15,00 

Sobota - Nedeľa

Zatvorené 

 

Zberné suroviny

Zodpovedný vedúci: Zdenko Kišac
Tel.: 0910 957 884

Prevádzková doba:

Pondelok:  zatvorené
Utorok:   8.30 - 12.00 prestávka 13.00 - 16.00
Streda:   8.30 - 12.00 prestávka 13.00 - 16.00
Štvrtok:   8.30 - 12.00 prestávka 13.00 - 16.00
Piatok:   8.00 - 12.00 prestávka 13.00 - 16.00
Sobota:   8.00 - 14.00

Nevykupujú sa chladničky a celé autovraky.