Uverejnenie elektronickej adresy na doručovanie žiadostí o voľbu poštou

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený 

Oznam - Utvorenie volebných okrskov v obci Jacovce

Uverejnenie elektronickej adresy na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Uverejnenie elektronickej adresy na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu

Delegovanie členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií č. 1 a č.2

VZN č. 9/2019 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane na území obce Jacovce