Projekt: Zriadenie polytechnickej učebne a modernizácia chemickej učebne v ZŠ Jacovce - informácia
Obecný úrad Farská 288/6
956 21 Jacovce
Pondelok: 8.00 - 15.00
Streda: 8.00 - 16.00
Piatok: 8.00 - 11.00
038 / 530 10 82

Vyhľadávanie na stránke