• banner01
  • banner04

Vážení občania,


žiadame Vás, aby ste odpadové vrecia s plastami a papierom nenosili na zberný dvor. Ak sa Vám už odpadové plasty a papier nezmestia do smetnej nádoby na to určenej, ukladajte vrecia vedľa nej, budú vám vyvezené spolu s odpadom z nádob. Ako sme už viackrát informovali na zberný dvor patria plasty a papier, ktoré sú veľkoobjemové a nezmestia sa ani polámané alebo potrhané do vriec. Na zberný dvor Vám vrecia s bežnými plastami a papierom viac nepreberieme.

 

OZNAM

 

V súvislosti s rekonštrukciou chodníkov na cintoríne upozorňujeme občanom na zvýšenú opatrnosť.

 

OZNAM

 

Spoločnosť KORDIS LLC., o.z.z.o., so sídlom kancelárie Stummerova 6, 955 01 Topoľčany, upúšťa od stavebného zámeru výstavby 14 bytových domov v našej obci v lokalite „Starý Mlyn", nakoľko niektorí obyvatelia našej obce zaujali negatívny postoj a nesúhlas voči danému projektu.

 

OZNAM

 

V súvislosti s realizáciou výstavby kanalizácie v našej obci upozorňujeme obyvateľov na zákaz napojenia a používania kanalizačných prípojok novovybudovanej kanalizácie až do ukončenia výstavby. Využívanie bude možné až po kolaudácii, ktorá je predpokladaná na rok 2017. Predčasné napojenie bude pre občana predstavovať následok, kedy bude znášať všetky náklady spojené s prečistením kanalizácie a realizáciou opakovaných skúšok.

Meniny má: Jakub
Zajtra: Anna

Adobe PDF

Ak sa Vám nedajú prehliadať niektoré dokumenty, pravdepodobne nemáte nainštalovaný Adobe Acrobat Reader. Stiahnuť si ho môžete tu: