• banner01
  • banner04

Vážení občania,

 

podľa paragrafu 15 odseku 1 a paragrafu 33 zákona číslo 314/2001 Zbierky zákonov o ochrane pred požiarmi a inými živelnými pohromami a Vyhlášky MV SR č. 611/2006 Zbierky zákonov v znení neskorších predpisov o hasičských jednotkách, je každá obec povinná zriadiť na obci /DHZO/ - Dobrovoľný hasičský zbor Obce.

Máme možnosť do našej obce zabezpečiť hasičskú jednotku za účelom zabezpečenia tejto ochrany pred požiarmi a inými živelnými pohromami.

 

Touto cestou hľadáme mladých ľudí – chlapcov aj dievčatá – od 18 rokov veku a boli by obetaví, odvážni, ochotní pomôcť občanom našej obce v prípade živelnej pohromy či mimoriadnych udalostí i na úkor vlastného oddychu a voľného času, aby sa prihlásili na obecnom úrade v
Jacovciach. Tu budú informovaný o ďalšom postupe.

 

Týmto chceme v mladých ľuďoch pestovať princíp dobrovoľníctva aj pre ostatných členov našej obecnej komunity. Stretnutie ochotných chlapcov a dievčat bude v sobotu 10. marca o 17.00 v Účelovom zariadení

Telovýchovnej jednoty Družstevník Jacovce.

 

Veríme, že spoločnými silami sa podarí zorganizovať Dobrovoľný hasičský zbor Obce tak úspešne, ako to bolo v našej obci v minulosti.

 

Jaroslav Božik, starosta obce

Meniny má: Eduard
Zajtra: Jozef

Adobe PDF

Ak sa Vám nedajú prehliadať niektoré dokumenty, pravdepodobne nemáte nainštalovaný Adobe Acrobat Reader. Stiahnuť si ho môžete tu: