Aktuality
Obecný úrad Farská 288/6
956 21 Jacovce
Pondelok: 8.00 - 15.00
Streda: 8.00 - 16.00
Piatok: 8.00 - 11.00
038 / 530 10 82

Vyhľadávanie na stránke

images/01.jpg

Dôležitý oznam pre občanov obce 

Spaľovanie lístia, konárov a ostatného odpadu zo záhrad a domácnosti

Dôrazne upozorňujeme občanov, ktorí  pália odpad zo záhrad, trávu, konáre či vňate, že dochádza k porušovaniu Občianskeho zákonníka, podľa ktorého nikto nesmie obťažovať  susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom a podobne. Zákon o ochrane pred požiarmi hovorí, že sa nesmie zakladať oheň tam, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu. Každý rok sa však nájdu nezodpovední jednotlivci, ktorí tento zákaz nerešpektujú. Poškodzujú tak životné prostredie a ohrozujú seba i okolie. Spaľovanie odpadu je aj porušovaním všeobecne záväzného nariadenia Obce Jacovce č. 1/2016 článok 6 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Jacovce, ale aj zákona o odpadoch, v zmysle ktorého je zakázané zneškodňovať (spaľovať, skládkovať) odpad inde ako v zariadeniach na to určených. Zákon o ochrane pred požiarmi zas hovorí, že sa nesmie zakladať oheň tam, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu a že sa nesmú vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov. Drevný odpad zo záhrady, ktorý nemôžu občania skompostovať, je možné odovzdať na zberný dvor  na ulici Májovej počas prevádzkových hodín :

Pondelok: 13:00 – 17:00
Piatok: 8:00 – 12:00 13:00 - 17:00
Sobota: 8:00 – 14:00

Ak teda niekto spaľuje odpad zo záhrady – lístie, trávu, konáre, ale aj odpad z domácnosti – plastové fľaše, papiere, kartóny, gumu a pod., dopúšťa sa protiprávneho konania a hrozí mu pokuta. Ak vidíte, že niekto týmto spôsobom spaľuje odpad alebo sa odniekiaľ  šíri nepríjemný dym, upovedomte o tom obecný úrad.

Zákaz spaľovania lístia, konárov, zvyškov rastlín a ostatného odpadu zo záhrad a domácnosti upravujú aj tieto zákony:

  • zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  • zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov,
  • zákon č.40/ 1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

 

 

Fotogalérie z posledných akcií obce Jacovce

 

 

Vítanie detí do života obce

Dňa 9. februára 2019 sa priestory obecného úradu zaplnili najmladšími občanmi našej obce...
Čítať viac

Mariášový turnaj 2.2.2019

Dňa 9. februára 2019 sa priestory obecného úradu zaplnili najmladšími občanmi našej obce....
Čítať viac

Jacovská miniliga 2.2.2019

Finále: BHB Elán – Mason 9:5 (Paulovič A. 2, Rusňák 2, Chrenko D. 2, Chrenko M. ...
Čítať viac

Silvester 2018

... a takto sme silvestrovali v Jacovciach 31.12.2018. Mrazivá noc síce nebola, ale krásna ...
Čítať viac

Kontaktné údaje

Obecný úrad
Farská 288/6
956 21 Jacovce

Tel.: 038/530 10 82
E-mail.: sekretariat@obecjacovce.sk

Úradné hodiny
Pondelok: 8.00 - 15.00
Streda: 8.00 - 16.00
Piatok: 8.00 - 11.00
Jaroslav Božik

Starosta obce


Tel.: 038/536 84 31
Mobil: 0911 268 854
E-mail.:
starostaobce@obecjacovce.sk
Magdaléna Plačková
Referent správy úradu


Tel.: 038/530 10 82
E-mail.:
sekretariat@obecjacovce.sk

Zdena Bošanská
Referent daní, poplatkov
komun. odpadu a kultúry

Tel.: 038/536 84 35
E-mail.:
kultura@obecjacovce.sk

Daniela Kúdelová
Referent ekonomiky a účtovníctva

Tel.: 038/536 84 34
E-mail.:
uctovnictvo@obecjacovce.sk

Eva Ondrková
Referent správy majetku
miezd, sociálnych vecí
a informatiky

Tel.: 038/536 84 33
E-mail.:
mzdy@obecjacovce.sk

Mgr. Ing. Daniela Krchňavá
Referent stavebný a životného prostredia

Tel.: 038/536 84 32
E-mail.:
stavby@obecjacovce.sk