• banner01
  • banner04

 

Vážení občania,


noví majitelia lekárne v Jacovciach Vám oznamujú, že od 1.6.2018 bude lekáreň v  Jacovciach zatvorená.

 

Pre zachovanie komfortu pacienta našej obce budú noví majitelia lekárne zdarma zabezpečovať dodávku liekov a zdravotníckeho materiálu /plienky, vložky/ priamo k Vám domov v spolupráci s MUDr. Víglaským. Lieky budú dovážané každý deň v popoludňajších hodinách až do znovuotvorenia lekárne, ktorú sa noví majitelia budú snažiť otvoriť v čo najkratšom možnom čase. V prípade záujmu o túto službu necháte predpísané recepty v ambulancii MUDr. Víglaského a lieky Vám budú zdarma dovezené.

 

Oznam obce Jacovce

 

V dňoch 16.4.2018 - 20.4.2018 budú do domácností, ktorých sa týka novovybudovaná kanalizačná sieť z projektu ČOV Sever od Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti a. s. doručené pokyny k pripojeniu a žiadosť.


Okrem splnenia povinnosti voči Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti a. s. je potrebné ohlásiť na Obecnom úrade v Jacovciach drobnú stavbu, t. j. výkop, ktorý bude vedený vrámci pripojenia po vlastnom pozemku. Tlačivo na ohlásenie je prístupné na webovej stránke obce – „Ohlásenie drobnej stavby".

 

Oznam Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti

 

Tlačivo na stiahnutie: Ohlásenie drobnej stavby

 

Meniny má: Irma
Zajtra: Leopold

Adobe PDF

Ak sa Vám nedajú prehliadať niektoré dokumenty, pravdepodobne nemáte nainštalovaný Adobe Acrobat Reader. Stiahnuť si ho môžete tu: