• banner01
  • banner04

 

Oznamujeme občanom, že v sobotu t.j.24.11.2018 sa uskutoční v našej obci odvoz nebezpečného odpadu a elektroodpadu podľa platného harmonogramu vývozu odpadu na rok 2018. Zber bude prebiehať na zbernom dvore v čase od 10.30 do 12.00 hod. Nesmie sa odovzdávať rozobratý elektroodpad a nebezpečný odpad musí byť označený štítkom o aký odpad sa jedná, napríklad farba, postrek a pod.

 

Oznam obce Jacovce

 

V dňoch 16.4.2018 - 20.4.2018 budú do domácností, ktorých sa týka novovybudovaná kanalizačná sieť z projektu ČOV Sever od Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti a. s. doručené pokyny k pripojeniu a žiadosť.


Okrem splnenia povinnosti voči Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti a. s. je potrebné ohlásiť na Obecnom úrade v Jacovciach drobnú stavbu, t. j. výkop, ktorý bude vedený vrámci pripojenia po vlastnom pozemku. Tlačivo na ohlásenie je prístupné na webovej stránke obce – „Ohlásenie drobnej stavby".

 

Oznam Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti

 

Tlačivo na stiahnutie: Ohlásenie drobnej stavby

 

Meniny má: Albína
Zajtra: Kornélia

Adobe PDF

Ak sa Vám nedajú prehliadať niektoré dokumenty, pravdepodobne nemáte nainštalovaný Adobe Acrobat Reader. Stiahnuť si ho môžete tu: