• banner01
  • banner04

Oznam

Obecné zastupiteľstvo na základe podnetov otvorilo Územný plán Obce Jacovce. Do 21.10.2016 budú mať možnosť občania prispievať svojimi návrhmi a pripomienkami. Svoje pripomienky je potrebné priniesť v písomnej forme do vyššie uvedeného termínu na Obecný úrad Jacovce, alebo adresovať mailovou poštou.

OZNAM

 

V súvislosti s realizáciou výstavby kanalizácie v našej obci upozorňujeme obyvateľov na zákaz napojenia sa a používania kanalizačných prípojok novovybudovanej kanalizácie a novovybudovaných prípojok na už existujúcej kanalizačnej sieti až do ukončenia výstavby! Využívanie bude možné až po kolaudácii, ktorá je predpokladaná na koniec roka 2017. Predčasné napojenie bude pre občana predstavovať následok, kedy bude znášať všetky náklady spojené s prečistením kanalizačnej stoky a realizáciou opakovaných skúšok.

 

Ďalej platí celoplošne prísny zákaz napájania dažďových zvodov do splaškovej kanalizácie!

 

Podľa posledných dostupných informácií by mali byť práce na kanalizácii v našej obci ukončené v novembri tohto roka, teda 2016. Na jar roka 2017 bude realizovaná konečná úprava povrchov ciest a miestnych komunikácií.

 

Ďalej si dovoľujeme informovať občanov, že v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. (zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách) vznikne obyvateľom obce podľa § 23 ods. 2) povinnosť napojenia na verejnú kanalizačnú sieť. Porušením tohto ustanovenia sa občan dopustí priestupku a následne sa vystavuje riziku uloženia pokuty. Bližšie informácie sú uvedené vo vyššie menovanom zákone.

Meniny má: Izabela
Zajtra: Radúz

Adobe PDF

Ak sa Vám nedajú prehliadať niektoré dokumenty, pravdepodobne nemáte nainštalovaný Adobe Acrobat Reader. Stiahnuť si ho môžete tu: